Gå til leksikonoversigt

Svensson, A., 1880-1963, redaktør og politiker

Personer

Adolph Svensson blev født 19. november 1880 i Løjtkirkeby ved Aabenraa. Faderen var indvandret fra Sverige, moderens slægt var sønderjysk. I sin ungdom var A. Svensson på adskillige efter- og højskoleophold i kongeriget, bl.a. på Askov Højskole, hvor han tørnede voldsomt sammen med Jacob Appel og forlod skolen i utide.

Efter at have været soldat i to år i Königsberg blev A. Svensson ansat på Flensborg Avis 6. maj 1903. Her blev han stærkt præget af redaktør Jens Jessen, der dog døde allerede i 1906. I sin ungdom var A. Svensson via Aabenraa-avisen Hejmdal påvirket af H.P. Hanssens synspunkter og forholdet til Jens Jessen var derfor ikke ren idyl. Samtidig var Svensson meget temperamentsfuld og kollegerne kunne lide at drille ham. Der var en meget direkte og personlig omgangstone mellem Jens Jessen og medarbejderne, men A. Svensson var den eneste, som turde tage diskussionen op med redaktøren. I maj 1906 havde Jessen skrevet et meget direkte og kritisk brev til A. Svenssons kone Kathrine, hvori han nærmest gennemheglede Svensson både personligt og fagligt. Men Svensson kunne svare for sig. Se Svenssons brev til Jessen fra 31. maj 1906 som eksempel på de personlige trakasserier som lå bag de større politiske diskussioner.

Uanset uenighederne blev A. Svensson en stor beundrer af Jens Jessen. I årene før sin død skrev A. Svensson således et trebinds værk om Jens Jessen.

1. januar 1907 overtog han den hensygnende Dybbøl-Posten i Sønderborg. Egentlig skulle Ernst Christiansen, der også var ansat ved Flensborg Avis under Jens Jessen, have været redaktør, men efter Jens Jessens tidlige død i 1906, blev han i stedet redaktør for Flensborg Avis. Det lykkedes A. Svensson i løbet af få år at øge abonnenttallet på Dybbøl-Posten fra 750 til ca. 1.700. Samtidig engagerede han sig stærkt i det dansk arbejde i Sønderborg og på Als, bl.a. ved rejsningen af et dansk forsamlingshus i byen, Sønderborghus.

A. Svensson havde en skarp pen både mod preusserne og mod hans politiske modstander, H.P. Hanssen. Da 1. verdenskrig brød ud i 1914 afsonede han en fængselsstraf på 6 uger, og kort efter blev han indkaldt som soldat og måtte deltage i krigen på tysk side.

Senere blev A. Svensson redaktør for Jydske Tidende (1929-1945). Fra 1932 til 1945 var han medlem af Landstinget for Det konservative Folkeparti.

Han er bl.a. portrætteret af Harald Slott-Møller (Klubværelset på Flensborghus) og Sofie B. Jensen (Folkehjem i Aabenraa).

Litteratur:
A.Svensson: Kamp og fest. Fra vor tid i Sønderborg før 1914. DY-PO Bogforlag, 1960