Gå til leksikonoversigt

Thomsen, Ingeborg Refslund, 1891-1972, politiker

Personer

Ingeborg Refslund Thomsen blev født i Sønderborg, hvor hendes far H.P. Hanssen var medarbejder ved Dybbøl-Posten og redaktør af Sønderjyske Årbøger, men i 1893 flyttede familien til Aabenraa, hvor H.P. Hanssens blev chefredaktør for Hejmdal.

Som ung var Ingeborg i 1904 elev på Hejls Efterskole og på Ubberup Højskole i vinteren 1906-1907. Efter et ophold på Kruses Skole i København 1907-1908 tog kun studentereksamen i Kolding i 1910, hvorefter hun påbegyndte studier ved Københavns Universitet.

I 1911 giftede hun sig med redaktør ved Hejmdal Kresten Refslund Thomsen og bosatte sig i Aabenraa. Under 1. Verdenskrig redigerede hun Hejmdals søndagstillæg.

I 1920 udnævntes hendes mand til amtmand over Aabenraa og Sønderborg amter og familien tog bolig på Brundlund Slot i Aabenraa, hvor hun 25 år senere skulle blive vært for grev Folke Bernadotte, da han forhandlede med tyske myndigheder om hjemtransport af danske og norske kz-fanger.

Ingeborg Refslund Thomsen var en skarp kritiker af nazismen og det tyske mindretals krav om en grænserevision. Hun forsvarede den nationalpolitiske linje, hendes far havde stået for (suverænitetsprincippet) og tilsluttede sig Det radikale Venstre hvor hun fra 1939 var partiets folketingskandidat i Aabenraa-kredsen.

Under Sydslesvig-debatten efter besættelsen vendte hun sig imod kravene om en grænseflytning mod syd og gik i 1946 også imod ophævelsen af tysksprogede kommuneskoler (den sønderjyske skoleordning).

Ingeborg Refslund Thomsen blev i 1947 indvalgt i Landstinget for de radikale, hvor hun sad frem til 1953, da hun blev valgt til Folketinget. Ved folketingsvalget i 1957 stillede hun ikke op, men udfoldede i årene efter en omfattende foredragsvirksomhed. I 1960'erne blev hun med sine fortællinger landskendt via radio og tv.

Ingeborg Refslund Thomsen døde den 24. marts 1972.

Litteratur:
Ingeborg Refslund Thomsen: "Hjemme i Nordslesvig". Gyldendal 1962.