Gå til leksikonoversigt

Tønder Kommune

Steder

Tønder Kommune blev dannet i forbindelse med Strukturreformen i 2007 ved sammenlægning af kommunerne Tønder, Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup og Skærbæk. Kommunen hører under Region Syddanmark. Kommunen har et areal på 1.284 km2 og i 2023 et indbyggertal på 36.694. Arealmæssigt er Tønder Kommune den fjerde største i Danmark målt på areal, men den næstlaveste målt ud fra befolkningstæthed.

De største byer i kommunen er Tønder, Løgumkloster, Toftlund, Skærbæk og Bredebro. I Tønder findes flere uddannelsesinstitutioner.

Der er ikke mange herregårde i kommunen, men en af dem er Schackenborg, der i 1978 blev testamenteret til prins Joachim; siden 2014 ejes den af Schackenborg Fonden. Blandt de mange kirker i området kan fremhæves Løgum Klosters kirke fra første halvdel af 1200-tallet. Kirken er i dag sognekirke.

Tønder Kommune er en af de store landbrugskommuner, hvor landbrugs- og fødevaresektoren fylder relativt meget. Blandt kommunens virksomheder kan nævnes skoproducenten ECCO, der har hovedsæde i Bredebro. Turisme fylder også en del, især på Rømø med turisme i sommersæsonen.

Naturmæssigt præges Tønder Kommune af Tøndermarsken og Vadehavet. I kommunen er tidevandsforskellen Danmarks største, hvilket har ført til omfattende inddigning af marksområderne, bl.a. med Det Fremskudte Dige, for at beskytte mod oversvømmelse. Tøndermarsken i den sydvestligste del af kommunen udgør et areal på ca. 85 km2 . Fugleliver er rigt, og her kan man opleve fænomenet sort sol. Vadehavet blev i 2010 indviet som en af Danmarks nationalparker, og i 2014 kom den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvliste.

Kulturelt set knyttes Tønder til kniplinger. Et andet vigtigt indslag er Tønder Festivalen, en musikfestival, der har fundet sted siden 1974.

Den gamle Tønder Kommune blev dannet i forbindelse med Kommunalreformen i 1970 af Tønder Købsted, Tønder Landsognekommune samt sognekommunerne Abild, Hostrup, Møgeltønder og Ubjerg. Den havde da et areal på 185 km2 og i 2006 et indbyggertallet på 12.285.

Tømder Kommunevåben

Tønder Kommunes våben har et tremastet skib i en skibstype fra 1700-tallet som hovedmotiv.

Tønder Kommune.