Eva Kjer Hansen, der er formand for Folketingets Europaudvalg, har skrevet til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sammen med ni andre folketingspolitikere for at få den danske regering til at rette henvendelse til EU-Kommissionen om det europæiske borgerinitiativ, Minority SafePack Initiative.

Foto: Venstre

Formand for Folketingets Europaudvalg: "Vi skal have en EU-kommissær for mindretal"

Mindretalspolitik i EU

Der er behov for, at Danmark presser mere på for at sikre de nationale mindretals rettigheder i EU. Det mener Eva Kjer Hansen (V), der er medunderskriver af et brev til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sammen med ni andre folketingspolitikere for at få regeringen til at ytre sig om EU-Kommissionens afvisning af borgerinitiativet Minority Safepack Initiative. 

Formanden for Folketingets Europaudvalg Eva Kjer Hansen er en af ti folketingspolitikere, der på tværs af politiske skel har rettet henvendelse til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) for at få den danske regering til at ytre sig til fordel for de nationale og sproglige mindretal i Europa.

Helt konkret vil de ti politikere have regeringen til at rette henvendelse til EU-Kommissionen og beklage EU-Kommissionens afvisning af det europæiske borgerinitiativ, Minority Safepack Initiative, der har som formål at sikre rettigheder for de 50 millioner borgere, der lever som del af et nationalt eller sprogligt mindretal i EU.

Den tyske Forbundsdag, andetkammeret i det nederlandske parlament, det ungarske parlament samt en række delstatsparlamenter i Europa har officielt bakket op om borgerinitiativet forud for EU-Kommissionens afgørelse, der kom den 14. januar i år. Men den danske regering og Folketinget har ikke ytret sig på trods af flere opfordringer, bl.a. i form af et fælles brev til udenrigsministeren fra det tyske mindretal i Sønderjylland, det danske mindretal i Sydslesvig og Grænseforeningen. 

Men ifølge Eva Kjer Hansen er tiden nu kommet, hvor Danmark skal ud af starthullerne. Danmark har nemlig stor legitimitet i mindretalsspørgsmål, fordi den dansk-tyske mindretalsmodel nyder bred anerkendelse. Det skal Danmark udnytte i denne situation, mener Eva Kjer Hansen.

“Jeg synes helt bestemt, at Folketinget skal støtte op om Minoirty Safepack Initiative. For det er vigtigt at sende et signal om, at Danmark bakker op om Europas mindretal. Men endnu vigtigere er det, at regeringen presser på i EU, for at vi kan finde løsninger på et europæisk plan. Derfor tog jeg i marts sammen med Christian Juhl, der jo er formand for Sydslesvigudvalget og medlem af Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal, initiativ til en fælles skriftlig henvendelse til udenrigsministeren. På tværs af partifarver opfordrer vi regeringen til at rette henvendelse til Kommissionen for at få omgjort deres afvisning af borgerinitiativet.”

  • Info: De har skrevet under

    De øvrige medunderskrivere ud over Eva Kjer Hansen på opfordringen til udenrigsministeren var Christian Juhl (Ø), Anni Matthiesen (V), Birgitte Vind (S), Karina Lorentzen Denhardt (SF), Rune Christiansen (RV), Niels Flemming Hansen (C), Ellen Trane Nørby (V), Rasmus Nordquist (SF), Jesper Petersen (S). De ti folketingspolitikere er medlemmer af enten Folketingets Sydslesvigudvalg eller Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal eller begge dele.

Hvorfor er det ikke nok med Folketingets opbakning?

“Regeringen har mulighed for at tage denne sag op i EU. Det har vi i Folketinget ikke. Nu har vi på en pæn måde opfordret regeringen til at handle. Og jeg håber virkelig, de vil tage affære, for dette spørgsmål burde kunne samle os på tværs af partierne. Afhængig af udenrigsministerens tilbagemelding lader jeg det dog også gerne komme til en afstemning i Folketinget, som kunne pålægge regeringen at handle.”

Hvad forventer du dig af regeringen i denne sag?

“Regeringen skal i EU arbejde for, at mindretallene både bliver anerkendt og sikret. Jeg ved godt, det er op ad bakke. Der er en række lande – heriblandt det toneangivende Frankrig – der ikke ønsker at gå ind i det her. Og det er svært at opnå resultater. Det oplevede jeg også selv, da jeg som medlem af Europa-Parlamentet sad i en gruppe, der beskæftigede sig med mindretalsspørgsmål. Men i EU har vi jo netop et unikt samarbejde, der baserer sig på en traktat med nogle grundfæstede borgerrettigheder. Så her kan man udfordre de andre medlemslande på, hvorfor mindretallenes rettigheder ikke også skal tages med.”

Hvad tænker du om EU-Kommissionens tilbagemelding på borgerinitiativet?

“For mig virker det grotesk, at man i EU-systemet har en mulighed for borgerinitiativer, men når der så endelig bliver båret et initiativ igennem med over en million borgeres underskrifter, så har Kommissionen på forhånd besluttet at afvise det. Det er et demokratisk underskud, for mindretallene bliver ikke hørt. Derfor mener jeg, at vi skal have en EU-kommissær for mindretalsanliggender.”

Har borgerinitiativet så været omsonst?

“Nej, bestemt ikke. For på trods af afvisningen, har borgerinitiativet skabt en platform for at sætte mindretalsforhold på dagsordenen. Kampen for mindretallenes rettigheder er ekstrem vigtig, for som Hans Heinrich Hansen (fhv. præsident for FUEN og formand for den borgerkomité, der har behandlet Minority Safepack Initiative, red.) har sagt, så er mindretalspolitik fredspolitik. Derfor er det nu, vi skal blive ved med at presse på. Og med mindretalssituationen i vores eget grænseland – som vi jo med rette får ros for, også internationalt – har Danmark stor legitimitet. Det skal regeringen udnytte.” 

Udenrigsminister Jeppe Kofod har efterfølgende svaret på de ti folketingspolitikeres brev. Læs mere her.