Dronningen besøger Slesvig-Holsten og det danske mindretal den 3. til 6. september på Kongeskibet Dannebrog.

Foto: Wikimedia Commons

Dronningens besøg i Slesvig-Holsten og hos det danske mindretal er på plads

Når Dronning Margrethe den 3. september ankommer til Flensborg med Kongeskibet Dannebrog, sker det som indledning på et officielt besøg i delstaten Slesvig-Holsten og besøg hos det danske mindretal. Besøget varer frem til den 6. september. Programmet for besøget blev offentliggjort af Kongehuset 1. august og viser, at Dronning Margrethe på sin tur vil komme vidt omkring i landsdelen.

I Flensborg vil dronningen besøge Dansk Alderdomshjem, Det Kongelig Danske Generalkonsulat i Flensborg, Duborg-Skolen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V., Kobbermølle Industrimuseum, Helligåndskirken og Flensborghus. Derudover vil der være en officiel modtagelse på Flensborg Rådhus, mens dronningen torsdag afholder reception og middag på Kongeskibet Dannebrog for særligt indbudte.

I Slesvig besøger dronningen Gottorp Slot samt UNESCO-verdensarvstederne Dannevirke og Vikingemuseet Hedeby. Derudover er det danske mindretal værter for en festaften på A.P. Møller Skolen, som dronningen var med til at indvie i 2008.

I Frederiksstad i det sydvestlige Sydslesvig er det Mennonitterkirken og Paludanushuset, som dronningen vil besøge. Også det frisiske mindretal vil få besøg af dronningen, hvilket sker på Risum Danske Skole, der ligger i Nordfrisland i det nordvestlige Sydslesvig. Under dronningens besøg bliver der også lejlighed til at besøge danske erhvervsinteresser repræsenteret ved Jysk og Danfoss’ tyske hovedsæder.

Dronningen bliver modtaget officielt i Kiel, hvor Dronningen besøger landdagen og delstatsregeringen. Ligeledes vil Dronningen besøge universitetshospitalet Universitätsklinikum Schleswig-Holstein samt havforskningsinstituttet Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.

“En dansk hverdag i det tyske samfund”

I pressemeddelelsen fra Kongehuset forklares baggrunden for regentbesøget i Slesvig-Holsten og det danske mindretal:

“Besøget skal ses som optakt til den officielle markering af 100-året for fastlæggelsen af den dansk-tyske statsgrænse i 2020. Grænsen blev fastlagt på baggrund af principperne om folkenes selvbestemmelsesret efter folkeafstemninger i 1920. I dag fremstår det dansk-tyske grænseland som et forbillede for samarbejde og fredelig sameksistens, ligesom den dansk-tyske mindretalsmodel har vundet international anerkendelse. Den dansk-tyske grænse er Danmarks eneste landegrænse, og det nordlige Tyskland er vores væsentligste samhandelspartner – og Tyskland samlet set vores største eksportmarked.”

“I forbindelse med grænsedragningen i 1920 opstod det danske mindretal. Det var den befolkningsgruppe, som følte sig danske og gerne havde set en sydligere grænsedragning. Mindretallet omfatter i dag omkring 50.000 personer, som er dansksindede og i høj grad lever en dansk hverdag i det tyske samfund.”

Præsidentbesøg ændrer ingenting

Den 31. juli blev det offentliggjort, at den amerikanske præsident, Donald Trump, efter indbydelse fra dronning Margrethe vil besøge Danmark den 2.-3. september. Det amerikanske statsvisit ændrer dog ikke på dronningens planer i Sydslesvig, oplyser Kim Andersen, dansk generalkonsul i Flensborg, til Flensborg Avis.

“Jeg kan oplyse, at H.M. Dronningen glæder sig til det officielle besøg i Slesvig-Holsten og herunder besøget hos det danske mindretal den 3.-6. september 2019. Det besøgsprogram, der arbejdes med i den henseende, følges, og der vil således ikke være ændringer i dronningens besøg herunder i det lagte program, som nu i overordnet udformning er offentliggjort”, siger han til Flensborg Avis.

Det detaljerede program for besøget med tidsangivelser kan læses her

Artiklen er opdateret den 26. august 2019: Donald Trump valgte den 21. august at aflyse sit besøg i Danmark. I stedet har dronningen valgt at gennem en tidligere planlagt offentlig audiens på Christiansborg Slot mandag den 2. september.