Sådan kommer den nye Femern Bælt-forbindelse med 18 kilometer sænketunnel til at se ud fra Rødby fra 2029.

Femern A/S

Femern vil også give udvikling til Sydslesvig

Femern og Sydslesvig

Femern Bælt-tunnelen giver også egnsudvikling for Sydslesvig, lover direktørerne hos organisationerne STRING og Femern Belt Development – samt en virksomhedsekspert i Sydslesvig hos DanTaxLegal. De ser det danske mindretals tosprogede evner som en af de bærende kræfter for en ny storregion. Erhvervslivet forbereder sig allerede, men mindretallets parti SSW arbejder også hårdt i Landdagen i Kiel og Forbundsdagen i Berlin for, at motorveje og jernbaner gennem Sydslesvig kan følge med en kommende vækst og udvikling.

Midt i gravearbejdet netop nu til Femern Bælt-tunnelen tegner sig i horisonten fra 2029 en fugleflugtslinje direkte fra Sverige og København mod Hamborg. Potentialet for vækst i erhvervslivet langs motorvejs- og jernbaneruten er der enighed om blandt erhvervsorganisationer som Erhvervshus Sjælland, Femern Belt Development og tyske HanseBelt e.V. Adskillige initiativer som konferencer, netværksmøder, analyse- og PR-arbejde er derfor i fuld gang for at udnytte strækningen for hver ende af den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Danmark og Tyskland.

Med hvad så med Sydslesvig? Kører det hele så ikke bare udenom det landfaste grænseland nu? Glemmer vi ikke alt om det danske mindretal syd for grænsen og det tyske mindretal nord for?

“Nej, Femern-forbindelsen vil i høj grad gavne grænselandet med Sydslesvig og hele Slesvig-Holsten”, siger direktør Stig Rømer Winther fra fonden Femern Belt Development.

Fonden er drivkraft for vækst og udvikling under Femern-tunnelens anlæg – samt omdrejningspunkt for det dansk-tyske samarbejde.

“Når forbindelsen skaber øget samhandel, gavner det hele den nordtyske region. Her oplever jeg det danske mindretal som meget aktivt involveret. Både blandt erhvervsfolk, embedsmændene og politikerne i delstaterne. Netop fordi det danske mindretal er tosproget, så kan de være en del af den lim, der binder en ny storregion sammen”, mener Stig Rømer Winther.

“Derfor er det også noget vrøvl, hvis både Syd- og Nordslesvig med det tyske mindretal pludselig opfattes som en blindtarm, når Danmark bindes mere sammen med Nordtyskland af Femern-forbindelsen. En ny trafikkorridor over Femern ødelægger ikke den vestlige grænseregion, for når trafikmængden vokser, så er der også brug for to grænsekorridorer. Vi opnår, at varer og tjenesteydelser når hurtigere frem i en samlet region. Der er ikke en modsætning eller et konkurrenceparameter til Sydslesvig, fordi den forbindelse også gavner Østdanmark. Vi må heller ikke glemme perspektivet for en mere sammentømret region i forslaget om en fast forbindelse mellem Als og Fyn”, påpeger Stig Rømer Winther.

Als-Fyn sparer tid

Ifølge Vejdirektoratets rapport fra 2019 om en ny fast forbindelse mellem Als og Fyn vil en pendler mellem Padborg og Odense spare næsten en time. Går turen i stedet til Svendborg spares halvanden time mellem det sydlige Jylland og Fyn. En ny forundersøgelse ventes i 2024. Derpå skal Folketinget beslutte en miljøkonsekvensvurdering som grundlag for en anlægslov. Foreløbig er Femern-forbindelsen derfor eneste sikre kort. Den har til gengæld allerede startet en integrationsproces i erhvervslivet. Det blev blandt andet set på investeringsmessen Expo Real i oktober 2022 i München. Her havde Slesvig-Holstens stand også samlet Erhvervshus Sjælland, Business LF og Femern Belt Development sammen med den tyske erhvervsorganisation HanseBelt e.v. Deres fokus var netop beskæftigelses- og investeringsmuligheder i den kommende Femern Bælt-region, inklusive Sydslesvig. Direktør Stig Rømer Winther gav her sammen med Bernd Jorkisch fra HanseBelt e.v. et halvt hundrede investorer orientering om kommende udviklings- og investeringsmuligheder i kølvandet af Femern-projektet.

“Det er dog for tidligt at sige, hvor stort potentialet er for erhvervslivet”, siger Stig Rømer Winther.

I Harreslev ventes opblomstring

Tal på de forventede fordele af Femern ikke mindst for Sydslesvig er ganske rigtigt svære at få. Men optimismen er der i Harreslev lige syd for den dansk-tyske grænse. Der har DanTaxLegal i over 35 år været trædesten for hundredvis af virksomheder med rådgivning om skat, jura, revision og driftsøkonomi. Rådene får især danske virksomheder i Tyskland eller dem, som vil etablere sig eller investere i Tyskland.

Partner hos DanTaxLegal – og flydende i dansk og tysk, Jan Meyer-Sievers, er nu overbevist om, at Femern-forbindelsen giver store muligheder for hele Slesvig-Holsten – og vil give et stærkt skub til det økonomiske samarbejde med Danmark, men også med andre skandinaviske lande.

“Vi ser en udvidelse af markedet snarere end konkurrence mellem landsdelene. Den stærke forankring af produktionsvirksomheder i Jylland vil blive suppleret af en service- og handelsakse på Femern Bælt-vejen”, forudser Jan Meyer-Sievers, som også oplever større aktivitet nu hos politikerne om dansk-tysk samarbejde.

“Især det nordlige Slesvig-Holsten er på grund af sin århundredgamle grænselokalitet, sin tosprogethed og sit kendskab til nabolandets kulturelle særpræg forudbestemt til at fremme samarbejdet mellem Danmark og Tyskland. Det danske mindretal kan spille en rolle i det, hvis det er parat til det”, siger Jan Meyer-Sievers, som desuden er formand for Business Tyskland, der er en forening af rådgivere fra regionen, som hjælper danske virksomheder til succes på det tyske marked.

Positivt – og kritisk SSW

Og er mindretallet så parat til rollen som lim i en storregion?

Ja, for hos  Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) er landssekretær Martin Lorenzen helt enig i, at Femern-forbindelsen også vil gavne Sydslesvig.

“Med Femern-forbindelsen forventer vi, at man gør mere ud af det dansk-nordtyske samarbejde i hele grænseregionen. Vi har haft undersøgelser her som viser, at nordtyske virksomheder ikke er gode nok til at udnytte markedet i Danmark og Norden. Det kan opmærksomheden om Femern hjælpe på. Der stiller vi som dansk mindretal også vores tosprogede kompetencer til rådighed. Og vi er allerede delvis i gang med at arbejde som brobyggere. Vi sidder med i regionssamarbejdet mellem Sønderjylland og Slesvig-Holsten. Vi er også en del af et samarbejde, som rådgiver pendlere i regionen – for vi kan forvente at få flere”, fortæller Martin Lorenzen.

  • Info: STRING

    STRING er en forkortelse for ‘Southwestern Baltic Sea Trans Regional Inventing New Geography’ og er et samarbejde mellem 13 regionale aktører i Norge, Syd- og Vestsverige, Danmark og Nordtyskland.

Men…

Der er dog et kritisk men:

“Midt i fordelene for hele den nordtyske region med Femern-forbindelsen kan der selvfølgelig også være bekymring for, hvordan det skal gå med erhvervsstruktur og infrastruktur i Sydslesvig”, siger Martin Lorenzen.

“Vi er ikke imod Femern-forbindelsen, men vi mener, man samtidig skal udvikle Jyllands-ruten over grænsen for motorvejen og jernbanen. Der burde være mere fremgang i de projekter, og tyskerne er ikke særligt gode til at udbygge infrastruktur for tiden. Man skal huske, at halvdelen af den danske industriproduktion er i Vestdanmark, hvor Femern-broen i sig selv ikke er en fordel. Det er fint at arbejde på forbindelsen Fyn-Als, men så risikerer vi at glemme Jyllands-ruten ned gennem Sydslesvig. Vi har eksempelvis kun en tresporet motorvej fra Hamborg til Neumünster og ikke til grænsen, og den skal udvides. Det arbejder SSW hårdt for i Landdagen i Slesvig-Holsten og i Forbundsdagen i Berlin”, fortæller Martin Lorenzen.

I SSW’s valgprogram “Wahlprogramm des SSW zur Landtagswahl am 8. Mai 2022” er hele fire sider reserveret til forbedret infrastruktur i grænseregionen.

STRING efterlyser masterplan

STRING-samarbejdet arbejder netop på at skabe infrastruktur og udvikling fra Norge til hele Nordtyskland i kølvandet på Femern-tunnelen. STRING-direktør Thomas Becker understreger, at Sydslesvig ikke er skåret ud af den ligning.

“Tværtimod. Femern betyder en udvidelse af hele regionen og en berigelse, også for Sydslesvig”, siger Thomas Becker, men han efterlyser en masterplan for udviklingen af erhvervssamarbejdet.

“I den proces vil vi have endnu mere kontakt med de tosprogede mindretal i Sønderjylland og Sydslesvig som en del af limen for storregionen. Vi har allerede haft personlige kontakter med mindretallene ved vores arrangementer og vil styrke det fremover”, siger Thomas Becker.