En ny undersøgelse, som Grænseforeningen står bag, afdækker bredten i det danske mindretal.

Foto: Fra undersøgelsen

Ny undersøgelse: Det danske mindretal i Sydslesvig er bredt sammensat

En stor del af medlemmerne af det danske mindretal i Sydslesvig er født ind i mindretallet gennem danske forældre eller bedsteforældre, eller de er født i Danmark og senere flyttet til Sydslesvig.

Men der er også en anden stor del, der kommer fra tyske hjem. Det drejer sig typisk om tyske forældre, der har sendt deres børn i dansk børnehave og skole og dermed fået en tilknytning til det danske mindretal.

Hvilke tanker gør disse forskellige medlemmer af det danske mindretal sig egentlig om 1) deres tilhørsforhold til mindretallet og 2) deres bånd til Danmark? De spørgsmål kan man finde svar på i en undersøgelse, som analyse- og konsulentvirksomheden Moos-Bjerre har foretaget for Grænseforeningen.

Undersøgelsen, der er den første af sin art, består af 27 kvalitative interviews med personer, der er bosiddende i Sydslesvig og har tilknytning til det danske mindretal. Undersøgelsen, der er gennemført mellem den 11. og den 17. september 2018, er foretaget på baggrund af en anden undersøgelse, som Moos-Bjerre har lavet for Grænseforeningen tidligere på året. Den undersøgelse viste, at 77 procent af danskerne mener, at man fødes ind i det danske mindretal.

Et kvalificeret udgangspunkt

Formand for Grænseforeningen, Jens Andresen, siger:

“Denne undersøgelse bekræfter, at det danske mindretal i Sydslesvig har en meget større bredde, end danskerne nord for grænsen forestiller sig. Det er vigtigt at have et kvalificeret udgangspunkt, når vi taler om det danske mindretal i Sydslesvig, så debatten ikke er baseret på myter. Derfor er vi i Grænseforeningen glade for at kunne præsentere denne undersøgelse.”

Interviewene i undersøgelsen viser, at de tyske forældre, der vælger at blive en del af det danske mindretal, har en række bevæggrunde: De ønsker sig børnehaver og skoler med dansk pædagogik til deres børn, ligesom de er glade for, at de danske skoler som regel er ensbetydende med bedre faciliteter og længere åbningstider. Helt overordnet vil de tyske forældre gerne give deres børn en tosproget opvækst med forståelse for to kulturer.

Undersøgelsen viser også, at størstedelen af det danske mindretals medlemmer har familie og/eller venner i Danmark. En del har selv boet i Danmark i kortere tid, typisk i forbindelse med uddannelse, og mange fortæller, at de er i Danmark ugentligt eller månedligt for at besøge familie og venner eller gøre indkøb eller holde ferie.

Læs rapporten “Det danske mindretals bånd til Danmark 2018”