Tilbage til nyhedsliste

Folketinget og landdag diskuterer grænsebarrierer

8. april 2022

Hvordan kan barrierer i det grænseoverskridende samarbejde nedbrydes? Det spørgsmål stod på dagsordenen, da Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), 30. marts tog imod næstformand for den slesvig-holstenske landdag, Annabel Krämer (FDP), og landdagens Nordslesvig-panel, der består af medlemmer af landdagen og det tyske mindretal.

Henrik Dam Kristensen (S) (anden fra højre), Folketingets formand, mødtes forleden bl.a. med Annabel Krämer, der er næstformand for den slesvig-holstenske landdag.

Henrik Dam Kristensen (S) (anden fra højre), Folketingets formand, mødtes forleden bl.a. med Annabel Krämer, der er næstformand for den slesvig-holstenske landdag.

Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Det var et besøg, der stod i det dansk-tyske samarbejdes tegn, da næstformand for den slesvig-holstenske landdag, Annabel Krämer (FDP), besøgte Folketinget den 30. marts sammen med repræsentanter fra landdagens Nordslesvig-panel, der består af otte medlemmer af landdagen, seks slesvig-holstenske medlemmer af Forbundsdagen i Berlin og fire ledende personer fra det tyske mindretals hovedorganisation, Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN). Her diskuterede den tyske delegation nedbrydelsen af grænsebarrierer med repræsentanter fra Sydslesvigudvalget, Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal og med Folketingets formand Henrik Dam Kristensen (S).

”Det vigtigste tema var, hvilket potentiale vi har i grænselandet, og som vi ikke udnytter nok i dag. Hvilke barrierer der er på områder som uddannelse og økonomi, hvor samarbejdet ikke fungerer helt så gnidningsfrit, som det burde. Vores konklusion var, at det uudnyttede potentiale er stort, og vi må derfor undersøge nærmere, hvordan vi kan fjerne grænsebarrierer”, sagde Henrik Dam Kristensen efter mødet til Der Nordschleswiger.

Denne udlægning var Annabel Krämer enig i.

”Når barrierer nedbrydes, er der et stort potentiale for samarbejde mellem Slesvig-Holsten og det danske grænseland”, sagde Annabel Krämer ifølge Der Nordschleswiger og henviste til klima- og uddannelsespolitikken, hvor hun ser muligheder for et tættere samarbejde mellem Europa Universität Flensburg og Syddansk Universitet.  

En idé, til hvordan grænsesamarbejdet i fremtiden kan forankres mellem Danmark og Tyskland, ville ifølge formand Hinrich Jürgensen, BDN, være et råd efter samme model som Nordisk Råd, hvor repræsentanterne er folkevalgte i de respektive landes parlamenter og som sigter mod at skabe yderligere samarbejde mellem landene.

”Et råd med et tilsvarende formål ville være en drøm for os”, sagde Hinrich Jürgensen ifølge Der Nordschsleswiger under mødet.

På mødet lød der fra flere sider opbakning til forslaget. Et sådant råd ville i givet fald skulle forankres i København, Berlin og Kiel, understreger både Henrik Dam Kristensen og Annabelle Krämer ifølge Der Nordschleswiger.