Gå til leksikonoversigt

Haderslev Kommune

Steder

1970-2006 kommune i Sønderjyllands Amt på 272 km², etableret af Haderslev Købstad og Grarup, Halk, Hoptrup, Moltrup, Sønder Starup, Vilstrup, Vonsbæk, Øsby og Åstrup sognekommuner ved kommunalreformen 1. april 1970. Gl. Haderslev Sognekommune var indlemmet i købstaden 1966. Kommunens våben forestiller en rød træbro over et vandløb og kendes fra 1421. Rådhus i Haderslev. Kommunen havde 31.544 indbyggere i 2006, og indgik 2007 i den nye Haderslev Kommune.

Til kommunen hørte hovedsageligt det frugtbare Haderslev Næs med byerne Årøsund, Øsby, Starup, Sønder Vilstrup, Marstrup og Hoptrup. I sidstnævnte lå Hoptrup Højskole, oprettet af KFUM i 1920. Bygningerne rummer i 2011 Hoptrup Efterskole. I byen endvidere Dalhofsminde, grundlagt 1929 af Landsforeningen Arbejde Adler som en institution for hjemløse. Den rummer i 2011 døgnpladser til 52 boligløse eller personer med særlige sociale problemer. I 2004 reetablerede Sønderjyllands Amt sydøst for Hoptrup Slivsøen, der var blevet tørlagt i 1950’erne.

Langs kysterne mod Lillebælt en del sommerhusområder og campingpladser, heriblandt Gammelbro Camping ved Årøsund, der 2011 er Danmarks største, og sommerhusområdet ved Tamdrup Strand, der er udpeget som kulturmiljøområde. Sommerhusene her er opført 1935-50 og ikke væsentligt ændret siden. Ørbyhage på nordsiden af Haderslev Fjords udløb i Lillebælt er skabt som et fiskerleje omkring 1800. Den var i perioden 1976-1985 af Miljøministeriet udpeget til at skulle rumme et atomkraftværk. Ved Bramdrup, tæt på motorvejen, opfører tøjfirmaet Bestseller 2010-12 sit nordeuropæiske hovedlager. I kommunens nordlige del den foreningsejede Sillerup Mølle fra 1859, der fungerer som demonstrationsmølle.

Den nye Haderslev Kommune er på 702 km2 og havde 56.122 indbyggere i 2011. Etableret 1. januar 2007 ved en sammenlægning af Haderslev, Vojens og Gram primærkommuner samt sognene Bjerning, Fjelstrup og Hjerndrup, der 1970-2006 var en del af Christiansfeld Kommune, og Bevtoft, der 1970-2006 var en del af Nr. Rangstrup Kommune. De fire sogne indgik i kommunen efter folkeafstemninger. Ved sammenlægningen overtog kommunen Haderslevs gamle byvåben. Byrådet har 31 medlemmer.

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 var der usikkerhed om det tyske mindretal ville kunne opretholde sin repræsentation i byrådet, når kommunen blev større og antallet af byrådsmedlemmer pr. vælger dermed mindre. For at imødegå denne usikkerhed, udsendte indenrigsministeriet i 2005 en bekendtgørelse om fremme af det tyske mindretals repræsentation m.v., der rummer et særligt regelsæt for de sønderjyske kommuner, således at der tages vidtgående hensyn til det tyske mindretals repræsentation i de fire sønderjyske kommuner.

Af Kim Furdal og Lennard S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.