Gå til leksikonoversigt

Meyer, Ernst, 1927-2008, formand for SSF

Personer

Ernst Meyer stammede fra Gelting, gik i tysk skole og havde fra barndommen en ren tysk baggrund, men han skiftede ved 2. Verdenskrigs afslutning, efter han fra 1944 havde gjort aktiv krigstjeneste ved østfronten, over til det danske mindretal. Efter højskoleophold på Uldum Højskole og læreruddannelse på Jelling Seminarium vendte han i 1952 med nu erhvervede gode danskkundskaber tilbage til Sydslesvig og blev skoleleder på Medelby Skole. Han engagerede sig i de følgende næsten 40 år i dansk arbejde på egnen inden for SSF, i SdU, menigheden og i det politiske arbejde på både kommunal- og amtsplan.

Han var formand for SSF i perioden 1965 til 1977 samtidig næstformand i SSW.

Ernst Meyer var i sine sidste leveår ophavsmand til Fælleslandboforeningens "Christian Lassens Mindegård" i Jardelund og mindefonden bag.