Gå til leksikonoversigt

Slesvig By

Steder

Navnet på byen Slesvig, der ligger ca. 40 km syd for den dansk-tyske grænse, kommer af navnet på fjorden Slien og har dansk oprindelse.

Se bykort over Slesvig og tilhørende byvandring

Slesvig blev grundlagt på Sliens nordbred i midten af 1000-tallet efter at handelsbyen Hedeby var blevet afbrændt og forladt. Byen beholdt sin stilling i endnu ca. 100 år, hvorefter Østersøhandelen blev lagt over Lübeck, der blomstrede fra ca. 1150. Slesvig fastholdt dog sin politiske betydning, idet byen forblev hertug- og bispesæde. Slesvig og Gottorp Slot var i 1500- og 1600-tallet hjemby for de gottorpske hertuger. Fordrivelsen af de gottorpske hertuger i begyndelsen af 1700-tallet medførte tilbagegang for byen, men efter at Slesvig i 1864 blev tysk blev den fra 1867 og frem til 2. Verdenskrigs afslutning hovedstad for Slesvig-Holsten.

Slesvig har en række danske institutioner, bl.a. Gottorpskolen og Hiort Lorenzen-skolen samt en række børnehaver og Frederiksberg Kirkesal samt SSF-sekretariat, bibliotek, teater (Slesvighus) og Flensborg Avis' lokalredaktion på gaden Lollfuss. Der afholdes hvert år et stort dansk friluftsmøde i Slesvig.

I 2005 meddelte A.P. Møllers Fond at fonden ville donere et nøglefærdig dansk gymnasium. Skolen, der regnes for det mest veludstyrede gymnasium i Nordtyskland og Danmark, blev indviet 1. september 2008 og har fået navnet A.P. Møller Skolen.

Byen rummer museerne på Gottorp Slot (Nydam-båden og kunstmuseum) samt den femskibede Slesvig Domkirke (Sankt Petri), som blev opført i 1100-1400 tallet. Domkirkens vældige tårn blev bygget i perioden 1888-94.

Kirken rummer bl.a. Hans Brüggemanns store, rigt udskårne altertavle, det såkaldte Bordesholmalter (udført 1521 til Bordesholm Kloster) og Cornelis Floris' gravmæle for kong Frederik 1., som findes til venstre for alteret. Frederik 1. er begravet i kirkens krypt.

I Slesvig findes også flere middelalderlige klostre, bl.a. Slesvig Adelige Sankt Johanniskloster og Franciskanerklosteret fra 1234 samt rådhuset fra 1794, hvor De rådgivende Stænderforsamlinger i hertugdømmet Slesvig blev holdt i perioden 1835-48. Det var her Peter Hiort-Lorenzen "talte dansk og vedblev at tale dansk".

Umiddelbart syd for domkirken ligger den idylliske bydel Holm, som oprindelig var et fiskersamfund, som af den danske konge havde fået rettigheder til sildefiskeriet i Slien. På afstand kendes byen af domkirkens spir samt af det såkaldte Viking-tårn, som rummer p-hus og lejligheder. Bygningen er ikke tilstrækkeligt funderet og står derfor ikke helt lodret.

Syd for Gottorp Slot ligger bydelen Frederiksberg, opkaldt efter hertug Frederik 3., der var en søstersøn til Christian 4.. Denne bydel og bydelen omkring Lollfuss blev i 1711 lagt sammen med Slesvigs gamle bydel. 

I dag har Slesvig ca. 30.000 indbyggere.

 

Litteratur:

Christian Radtke i: Schleswig-Holstein Lexikon. Jörg Rathjen: Schleswig im Spätmittelalter. 1250-1544. Husum 2005.