Gå til leksikonoversigt

Okseveje

Steder

 

Vejforløb, som forbandt det nordlige Jylland med ruter, der førte til Elben og videre mod sydI Sønderjylland forløb oksevejene ad to hovedspor, det østlige, Hærvejen, og det vestlige, der knyttede an til vestjyske såkaldte drivveje, der ad flere ruter via Ribe, Tønder og Husum gik fra Midt- og Nordjylland langs vestkysten. Syd for Ejderen løb de to spor sammen. Desuden var der et vejforløb, der via Toftlund forbandt Ribe med Toldsted på Hærvejen syd for Rødekro, og et, der forbandt toldstedet i Kolding med Immervad Bro via Haderslev. De fynske okser vandrede fra færgelejet i Årøsund via Haderslev til lmmervad. 

Betegnelsen okseveje betoner, at det var ad disse veje, at drivere fra 1400-tallet til 1800-tallet, i forbindelse med studehandel, førte okser i store flokke sydpå. Oksevejene tabte betydning med jernbanens fremkomst, men nutidens veje følger delvist samme spor, og velbevarede rester af oksevejene eksisterer stadig, f.eks. strækningen fra Bommerlund til Bov. 

Af Bjørn Poulsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.