Lars Malm har skrevet et album baseret på breve, som den sønderjyske soldat Kresten Andresen skrev under Første Verdenskrig.

Foto: Alexander Leicht Rygaard/Grænseforeningen

‘Menneske igen’ løfter undervisningen i ungdomsuddannelserne

Første Verdenskrig

MALM’s smukke poetiske fremstilling af brevene i sangteksterne sammenholdt med Krestens oprindelige breve, som også er velskrevne, er oplagte at bruge i undervisningen i både dansk, historie, musik og samfundsfag

Lars Malm er både historielærer og musiker. Da han brugte Krestens Andresens breve, som den sønderjyske soldat i tysk uniform skrev til sin familie fra Vestfronten under Første Verdenskrig, i historieundervisningen, kunne han ikke slippe dem, og han begyndte at lave sange.

Det endte med dannelsen af gruppen MALM og albummet ‘Menneske Igen’. Et album, der her anmeldes som ‘velkomment og påtrængende’ og roses for smukke melodier og poetiske tekster.

Men samtidig giver ‘Menneske igen’ en helt enestående mulighed for at inspirere til spændende og vedkommende undervisning i flere fag på ungdomsuddannelserne. Der ligger allerede undervisningsmateriale, som er lige til at bruge, på Grænseforeningens hjemmeside ‘ietGrænseland.dk’.

“Det har været spændende at arbejde med kombinationen af undervisningsmateriale og de konkrete sange”, siger pædagogisk konsulent i Grænseforeningen, Gunvor Vestergaard.

“Traditionelt vil man bare bruge Krestens breve som kilder, hvilket Lars Malm jo også begyndte med at gøre. Men ved at bruge sangene får man som underviser mulighed for at kombinere undervisningen med noget konkret. Lærerne får en helt enestående mulighed for at give deres undervisning en æstetisk dimension, og det gælder ikke bare i fagene musik og historie, som er de mest oplagte, men også i samfundsfag og dansk”, uddyber hun.

Hun tilføjer, at med albummet får underviserne på ungdomsuddannelserne en helt ny mulighed for at arbejde med problemstillingerne om at være soldat og gå i krig.

På Gladsaxe Gymnasium har undervisningsmaterialet været anvendt i musikundervisningen.

“Materialet omkring ‘Krestens breve’ sat i musik af MALM er et fantastisk forløb til musikfaget. Materialet er, samtidig med at det både er interessant, vedkommende og musikalsk i top, også virkelig gennemarbejdet til musikfaget på alle niveauer. Der er virkelig tænkt på musikfagets faglige mål og identitet. Koblingen mellem både teoretisk og praktisk tilgang er også virkelig gennemtænkt”, siger Peter Sjøholm, musiklærer på Gladsaxe Gymnasium.

Men musik er kun et af flere fag, som kan drage nytte af ‘Menneske igen’.

“Temaerne er eviggyldige. Det er nogle tanker, som vi alle kan genkende i os selv som mennesker. Det rækker ud over den tid, det er skrevet i. Kresten gør sig nogle tanker, som også er genkendelige og aktuelle for et ungt menneske i 2023. Og Lars Malm opdaterer refleksionerne og giver dem et nyt udtryk, så stoffet bliver anvendeligt i flere fag og indbyder til at arbejde tværfagligt og tematisk”, siger Gunvor Vestergaard.

Hun nævner, at man for eksempel kan lave en sociologisk analyse af det at stå i konfliktsituationer. Der er paralleller til nutidige konflikter. Som supplement til undervisningen er det muligt at booke en koncert med MALM.

  • Info: MALM og Grænseforeningen

    Det var Grænseforeningens lokalforening i Sønderborg, som var arrangør, da MALM havde verdenspremiere på ‘Menneske igen’ på Sønderborg Slot. Det helt rigtige sted, for det er i Museum Sønderjyllands samling, man finder Krestens Andresens breve. I forbindelse med tilblivelsen af albummet har Grænseforeningen samarbejdet med Malm om det undervisningsmateriale, der er til rådighed eller på vej. MALM vil i den kommende tid spille flere koncerter, hvor Grænseforeningens lokalforeninger står arrangører, ligesom MALM optræder på Grænseforeningens Sendemandsmøde. MALM optræder også i Grænseforeningens telt på Folkemødet i Allinge.