Gå til leksikonoversigt

Holst, Hans Peter, 1811-1893, forfatter

Personer

H.P. Holst blev født i jævne kår i København. Han fik studentereksamen fra Borgerdydssskolen i København, hvorefter han påbegyndte teologiske studier. I sin ungdom virkede han på Oehlenschlägers anbefaling som lærer ved Efterskægtens skole og ved Landkadetakademiet og senere også ved Søkadetakademiet.

Holst fik kontakt med litterære kredse i København. Ud over med Oehlenschläger også med bl.a. J.L. Heiberg. Han havde ingen succes med sine forskellige skriverier, men i 1839 blev han pludselig i kraft af et mindedigt om Frederik 6. landskendt. Han formåede bedre end nogen at udtrykke folkets følelser ved kongens død og opnåede med sin popularitet et to-årigt rejselegat, som blev brugt til en rejse til Rom, Napoli og Sicilien, hvor han bl.a. fik kontakt med H.C. Andersen og Bertel Thorvaldsen.

Efter hjemkomsten fik han succes med rejsebeskrivelsen "Ude og hjemme".

Ved Treårskrigens udbrud blev Holst tilknyttet generalkommandoen og kom således krigens begivenheder på nærmeste hold, bl.a. Slaget ved Bov den 9. april 1848 hvorfra han kvitterede med slagskildringerne "Den lille Hornblæser". I forbindelse med en militærparade på Lerbæk Mark nord for Vejle skrev H.P. Holst digtet "Vel mødt igen, Kong Frederik! ved hæren", som med ordene "Det skal ej ske!" (om Sønderjyllands deling) i sidste strofe fik stor politisk betydning for Treårskrigens videre forløb.

I forbindelse med mindefesten i Rosenborg Have for de faldne i Slaget ved Isted skrev H.P. Holst mindesangen "Til de faldne": "Slumrer sødt i Slesvigs jord", (med ordene "Skøn var døden som I fik, ingen skønnere der fndes..."), som også fik stor betydning i den nationale tradition.

Holsts digtning efter Treårskrigen fik ingen betydning. Han opnåede i kraft af sin popularitet flere store stillinger, bl.a. redaktør for Berlingske Tidende (1859-60), direktør for Casino (1862-64) og i 1864-68 og igen fra 1875 instruktør ved Det kongelige Teater. Han magtede dog ikke disse stillinger, hvilket Edvard Brandes uimodsagt formulerede med ordene "Etatsraad Holsts vitterlige udygtighed".

Efter slaget på Dybbøl skrev han et lille hyldestdigt:

Jo, det skal vidnes og sandes af alle:
Danmark har Børn af Spartanernes Slægt.
Dybbøl som værgedes mandigt og kjækt,
tør vi Termopylæ kalde.