Gå til leksikonoversigt

Johannsen, Gustav H. J,, 1840-1901, redaktør, rigsdagsmand

Personer

Gustav Henrik Jøns Johannsen blev født i Gundeby, hvor han var hjælpelærer hos sin far i Sølversted ved Treja. Han blev uddannet som lærer i København i 1861 (efter at have afbrudt uddannelsen på Tønder Seminarium pga. sygdom), ansat i Langballe skole i 1862-64, men blev afskediget af det preussiske skolevæsen på grund af sit danske sindelag. Efter 1864 oprettede han en privatskole i Flensborg, men kunne ikke få de nødvendige tilladelser og måtte også forlade A.C.C. Holdts Realskole i Flensborg på grund af sine politiske aktiviteter. Herefter han drev en boghandel i Flensborg frem til 1874. Han var politisk meget aktiv op til rigsdagsvalget i 1867

I 1869 grundlagde han Flensborg Avis, som han udgav til 1883, da avisen blev overtaget af Jens Jessen. I midten af 1870'erne blev han flere gange idømt fængselsstraf på grund af sine kritiske artikler over for de preussiske myndigheder. I en periode i 1876 sad han i fængsel i Glückstadt sammen med redaktør Moldt for Dybbøl-Posten i Sønderborg og advokat Bekker. De blev behandlet godt i fængslet, som det fremgår af denne fortælling.

I 1881 blev Gustav Johannsen med 60% af alle stemmer i Flensborg by valgt som rigsdagsmand i Berlin, og i 1888 blev han desuden valgt til den preussiske landdag. Gustav Johannsen var meget veltalende, slagfærdig og underholdende, og tillige en dygtig politiker, der forstod at opmuntre sine tilhængere. Gustav Johannsen var ifølge en ofte citeret samtidig skildring "altid i det mest glimrende lune, altid slagfærdig og altid fra 10-12 parat til at gå ud og tale med folk. Og når han træder ud af sin lille underlige gammeldags bolig i Helligåndsgangen, kan man se på ham, at han er skabt og skåret til til sin stilling".

Med sit vindende væsen og sin sans for politik knyttede han nære forbindelser til frisindede og til socialdemokrater; med deres støtte kritiserede han i februar 1899 i en tre dage lang forespørgselsdebat i rigsdagen de preussiske myndigheders undertrykkelses- og udvisningspolitik i Nordslesvig. 

En af de syv danske skoler i Flensborg er opkaldt efter Gustav Johannsen.

Portræt i det nationale portrætgalleri på Folkehjem i Aabenraa.

Kilde: Per Høyer Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:
Klaus Tolstrup Petersen: "Gustav Johannsen - og moderniseringen af danskheden i Sønderjylland". Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017