Fabian Geyer er ny overborgmester i Flensborg pr. 1. januar 2022.

Foto: Lars Salomonsen

Vi skal arbejde sammen over grænsen

Flensborg - en by med to nationaliteter

Flensborgs overborgmester fra 2023 kender til erhvervslivets vilkår og vil hjælpe byen til at gribe chancen for at udvikle en stærk region i grænseområdet, og det har mindretallene en vigtig rolle i.

Det er op til Flensborg selv, om byen vil være udkant eller en del af en region med økonomisk og kulturel udvikling og fremdrift. Sådan da. For Flensborg kan ikke selv. Det er nødvendigt at samarbejde med andre kommuner på begge sider af grænsen, delstaten Slesvig-Holsten og den danske Region Syddanmark.

For uden samarbejde bliver det ikke muligt at konkurrere om arbejdspladser, specialiseret arbejdskraft og kulturelle institutioner og begivenheder med hverken metropolen Hamburg mod syd eller vækstområderne nord for grænsen.

Det mener Fabian Geyer, som tager imod i Arbeitgeberverband Flensburg-Schleswig-Eckernförde, den regionale arbejdsgiverforening, som hører hjemme øverst oppe i Walzenmühle, den gamle valsemølle, i bydelen Neustadt. I januar 2023 overtager han posten som overborgmester i Flensborg. Det er en helt anden stilling end positionen som borgmester i en dansk kommune. En tysk overborgmester er kommunens øverste administrative chef. Og det passer Fabian Geyer fint. Han betegner ikke sig selv politiker, mens som organisationsleder, og han stillede også op til overborgmestervalget som uafhængig kandidat, støttet af de borgerlige partier.

“Jeg er forvaltningsleder, som forstår de politiske regler. Jeg laver ikke politik, men tjener Flensborgs interesser. For mig står det klart, at jeg ikke må male mig op i et politisk hjørne”, siger han.

Som leder af de tyske virksomheders regionale organisation har han selvfølgelig et godt overblik, en indsigt og nogle holdninger til, hvad kræver af Flensborg for at videreudvikle sig. For byen har sandelig udviklet sig i den tid, han er kommer der.

Fabian Geyers første møde med Flensborg var da aftjente sin værnepligt som marinesoldat ved flådestationen.

“Dengang forekom byen mig lidt grå og kedelig. Der var et internationalt snit på grund af grænsen. Da jeg kom tilbage, efter jeg havde fået dette arbejde, kunne jeg ikke kende byen. Den havde forandret sig til det bedre. Den var mere åben, folk er ægte interesserede i hinanden. Ikke bare nysgerrigt. Flensborg var blevet mere turistby, en smuk by og åben mod omverdenen”, fortæller han.

Marinen prægede ikke byen så meget længere. Den geopolitiske situation havde ændret sig efter Tysklands samling, så nogle af de aktiviteter, der lagde beslag på kyststrækningen, var henlagt til Rostock og Warnemünde.

“Den skandinaviske indflydelse har haft betydning. Forskellen på før og i dag er, at grænsen reelt er åben. Det profiterer vi af. Vi har samme interesser som Syddanmark. Vi er integreret i en tysk-skandinavisk kontekst. Mange flytter hertil. Der er grænsependlere.”

En stor region

Fabian Geyer mener, at det grænseskridende samarbejde bliver et af de vigtigste temaer for Flensborg de kommende år.

“Vi skal udbygge et fælles grænseoverskridende arbejde. Jeg har længe sagt, at vi har et skæbnefællesskab med Syddanmark. Sammen med resten af Slesvig og Syddanmark udgør vi en stor region. Om vi vil være stærkere eller svagere: Det er op til os. Der skal investeres”, siger Fabian Geyer.

Flensborg står i de kommende år i en situation, hvor der kommer til at være to grænseområder tæt på hinanden. Den ene er den nuværende grænse lige nord for Flensborg. Den anden ligger længere mod syd, ved Femern, hvor den kommende bro fra Lolland rammer Tyskland. Her kan landsdelen Slesvig og Sønderjylland blive et sted, trafikken bare kører sydom, eller området kan blive en del af udviklingen.

“Flensborg er ikke alene. Vi kan strække området til Esbjerg og Kiel. Vi skal skabe en modvægt til metropolen Hamburg ved at udvikle den interkulturelle økonomi for Danmark og Slesvig-Holsten. Vi skal være attraktive. Hvilke forudsætninger skaffer vi? Når der sker noget i Danmark, som har betydning for os, for eksempel en ny industripolitik, skal vi straks tænke: Hvordan vinder vi i fællesskab? Hvad sker der i Danmark og her?”

Fabian Geyer ser en sammenhæng mellem den økonomiske og den kulturelle udvikling.

Fabian Geyer ser en sammenhæng mellem den økonomiske og den kulturelle udvikling.

Foto: Lars Salomonsen

Mindretal spiller vigtig rolle

Fabian Geyer mener, at mindretallene på begge sider af grænsen kommer til at spille en stor rolle i den udvikling, fordi de har en indgående forståelse af både sprog og kultur på begge sider af grænsen.

“Mindretallene spiller en stor rolle for, at vi kan få en god kommunikation og et ægte samarbejde. Og vi kan lære af danskerne, som er mere agile og ubureaukratiske. Vi har lært meget af det danske mindretal.  Det er en fordel.  Der er forståelse og ikke modsætninger mellem det danske og det tyske”, siger Fabian Geyer.

Han fremhæver både det politiske samarbejde med det danske mindretals parti SSW og samarbejdet med andre aktører fra det danske mindretal. Også han er bekymret for, om den danske grænsekontrol kan være en hæmsko for udviklingen i grænselandet.

“Grænsespørgsmålet bør løses, det har vi stor interesse i. Ikke kun for pendlerne. Jeg prøver at forstå, hvad baggrunden for den danske politik er, så vi kan komme et skridt videre.  Den tysk-danske historie er, at vi har respekt for hinanden. Vi har stor interesse i de danske institutioner. Der er hele tiden nye fænomener og udvikling omkring grænsen.”

Den kommende overborgmester mener også, at det har betydning for regionen, hvad der sker i EU, og at man hele tiden må forholde sig sammen til de nye problemer, der opstår. Han nævner blandt andet, hvordan man skal reagere i forhold til situationen i Ukraine. Inflationen er ikke kun et tysk problem eller et Flensborg problem. Det er også et dansk problem. Kommer der flere arbejdsløse? Eller bliver der mangel på arbejdskraft?

“Samarbejde skal vi være stærkere og bedre til. Kan vi bytte arbejdspladser? Det tager to til fem år at skabe en struktur at arbejde sammen om. Et dansk-tyskt samarbejde er der muligheder i. Vi har ikke interesse i konkurrence, men i at se på et fælles arbejdsmarked og skabe en modpol til metropolen Hamborg.

“En udviklingsalliance er vigtig. Jeg er i en kommunal position. Vi skal samarbejde med kommunerne på den danske side af grænsen. Vi skal have et samarbejde med alt, hvad der har at gøre med økonomi i Danmark. Også ministerierne og organisationerne og de økonomiske interesser”.

Fabian Geyer ser en sammenhæng mellem den økonomiske og den kulturelle udvikling.

“Hvis det kulturelle ikke spiller sammen, gør det økonomiske heller ikke. Kulturen har også en økonomi. Der er en interkulturel udveksling. Begge dele hænger sammen. Jeg adskiller det ikke”, siger den kommende overborgmester.

Han slår fast, at det danske mindretal er en vigtig aktør i den sammenhæng, fordi mindretallet går i forvejen som et godt eksempel for det grænseoverskridende samarbejde.

“Det danske mindretal er tættere på Danmark. Men i øvrigt handler det ikke om at se mindretallet som noget særligt, men som en fast del af Flensborg”, siger han.