Gå til leksikonoversigt

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Begreber

Dansk Skoleforening for Sydslesvigs formålsparagraf:

"Foreningens virksomhed er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig, og dens børnehaver og skoler tjener den danske befolkningsdel. Skolerne og børnehaverne skal føre børnene ind i dansk sprog og kultur, og det er skolens sigte at fremme elevernes bevidsthed om samhørighed med den dansk befolkningsdel i Sydslesvig og med det danske folk. Samtidig har skolen den opgave at dygtiggøre eleverne til at leve og virke i det tyske samfund."

Sproget i foreningen og dens institutioner er dansk.

Pr. 1. juni 2014 var der optaget 2.220 børn i Skoleforeningens 55 børnehaver pr. 1. september 2014 5.715 elever i de 46 danske skoler, inklusiv Duborgskolen og A.P. Møller-Skolen, som er mindretallets gymnasier i Sydslesvig.

Ud over de 46 skoler og 55 børnehaver driver Skoleforeningen Skolepsykologisk kontor, Centralen for undervisningsmidler, Skolekonsulenter samt voksenundervisning. Endvidere yder Skoleforeningen tilskud til Ladelund Ungdomsskole og Jaruplund Højskole samt lejrskolehjemmet Vesterled på Holmsland Klit.

Skoleforeningen er et forældrestyret skolevæsen, der er opbygget som et repræsentativt system med medlemmerne og skolekredsene som basis og med Fællesrådet og Styrelsen som styrende organer.

Til hver skole hører en skolekreds. I skolekredsene vælger medlemmerne (forældre og andre, der tilslutter sig foreningens formål)  mindst en delegeret til Skoleforeningens fællesråd. Fællesrådet er Skoleforeningens øverste myndighed. Formand for Skoleforeningen er Udo Jessen.

Pr. 1. august 2008 afsluttedes en gennemgribende reform af Skoleforeningens skoler, idet den gamle  tredeling i hovedskole, realskole og gymnasium (som stadig fastholdes i Slesvig-Holstenske skolesystem) forsvandt fra de danske skoler. Reformen, der trådte i kraft samtidig med, at det nye gymnasium i Slesvig blev indviet, betyder, at alle børn i de 46 skoler undervises samlet til og med 6. skoleår, hvorefter de samles i 9 såkaldte fællesskoler, nemlig i Læk, Egernførde (som blev fællesskole allerede i 1996), Slesvig (A.P. Møller Skolen), Husum og Sønder Brarup samt i fire flensborgske fællesskoler: Jens Jessen-skolen, Gustav Johannsen-skolen, Duborgskolen og Cornelius Hansen-skolen.

Find flere oplysninger på Skoleforeningens hjemmeside.