Magasinet Grænsen har spurgt Bertel Haarder (V) og Peter Kofod (DF), om de mener, at grænserne i Europa skal være åbne.

Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Skal grænserne i Europa være åbne?

Åbne grænser i Europa?

EU-Kommissionen er på vej med en reform af Schengen-samarbejdet, der siden 1985 har haft til formål at skabe et fælles område i Europa uden indre grænser. Skal grænserne i Europa være åbne i fremtiden? Magasinet Grænsen har spurgt to politikere.

Bertel Haarder (V), medlem af Folketinget, præsident for Nordisk Råd, medlem af Grænsehindringsrådet

JA. Det er vitalt for det dansk-tyske grænseland, at grænsen bliver åbnet så hurtigt som overhovedet muligt. Når grænsen er lukket, er både Sønderjylland og Sydslesvig udkant. Men når grænsen er åben, bliver begge dele kerneland ligesom før grænsedragningen i 1920. Dette gør sig gældende for mange andre grænseegne i Europa. Men desværre ligger både Schengen-samarbejdet og det nordiske grænsesamarbejde i spåner som følge af coronakrisen. Også vores egen regering luner sig ved at lukke landets grænser efter forgodtbefindende. Et klogt ordsprog siger dog, at først når man har mistet noget, kender man dets værdi. Og jeg er overbevist om, at vi lærer af de smertelige erfaringer, vi gør os i denne coronatid.”

“Jeg er helt med på, at man lukker byer og regioner for at standse coronasmitten. Men grænselukninger, som vi har set dem ved den dansk-tyske grænse og mellem de nordiske lande, er helt irrationelle. De virker heller ikke, når der er lige meget smitte på begge sider af grænsen. Derfor skal vi principrytteriet til livs, hvor grænser lukkes uden fornuftig begrundelse. Samtidig skal der være plads til at gennemføre grænsekontrol, når der virkelig er behov for det, for eksempel for at komme narkosmugling til livs. Jeg tror på en reform af Schengen-samarbejdet, der holder fast i princippet om de åbne grænser, men giver mere råderum til de enkelte lande. Når det kommer til grænser, skal man lade snusfornuften råde. Det forstår man bedre end nogen steder i det dansk-tyske grænseland, hvor jeg selv er vokset op.” 

De danske grænser blev lukket lørdag den 14. marts 2020 grundet COVID-19. Her ved Padborg blev grænsen lukket helt med beton afspærring.

De danske grænser blev lukket lørdag den 14. marts 2020 grundet COVID-19. Her ved Padborg blev grænsen lukket helt med beton afspærring.

Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

Peter Kofod (DF), medlem af Europa-Parlamentet

“NEJ. Det må være op til det enkelte land, om man vil lukke sine grænser eller ej. Grænsekontrol er et nationalt anliggende, uanset om den sker på baggrund af coronapandemien, flygtningestrømme, terrortruslen eller som et permanent værn om landets sikkerhed. Når vi i Danmark gerne vil have permanent grænsekontrol, skal vi have lov til det. Andre lande må så åbne deres grænser, hvis de vil. Når jeg er kørt rundt i Europa efter corona, har jeg oplevet, hvordan der udføres forskellige former for grænsekontrol. Nogle sætter patruljer ind, mens andre som Danmark har en mere fast kontrol på grænsen. Landene skal selvfølgelig selv kunne bestemme, hvordan de vil kontrollere deres grænser.”

“Jeg kan godt blive bekymret, når jeg hører den svenske EU-kommissær for migration og indre anliggender, Ylva Johansson, sige, at hun ønsker sig, at vi efter coronapandemien vender tilbage til udgangspunktet for Schengen-samarbejdet med helt åbne grænser. Det står i skarp kontrast til indvandringsproblematikken, som jeg mener kommer til at definere EU’s fremtid. Da Danmark for 20 år siden gik ind i hele dette Schengen-cirkus, blev vi lovet en bedre bevogtning af EU’s ydre grænser. Men jeg er bange for, at EU ikke formår at leve op til dette løfte. Så længe det ikke sker, må det være de nationale parlamenters ret at indføre grænsekontrol. Derfor skal Schengen-samarbejdet reformeres, så der tilføres de nationale parlamenter mere kompetence, når det gælder grænsekontrol.”