Hjemmet i Harrislee er præget af Dannebrogsflag.

Foto: Lars Salomonsen

Danevirke Museum blev et smukt punktum

Krig og traumer

Karl Kring fik sat gang i byggeriet af museet for Dannevirke

Hen imod afslutningen af mit aktive arbejdsliv kom man fra Danevirke distrikt med ønsket om at få et forsamlingshus, som også kunne bruges til en udstilling om Danevirkes udbygning til fæstningsværk sidst i 1850erne.”

“Der kunne købes en gård lige ved volden for 200.000.– DM. Det var mange penge, som skulle skaffes – findes i sparetider. Det traf sig så lykkeligt, at direktøren for A. P. Møller Fonden, Ove Hornby med frue, var frokostgæst hos os til et årsmøde og med på ideen. I et lille udvalg bestående af H. Helmuth Andersen, Inge Adriansen, Stine Wiell, Thorkil Ebert og mig blev der med stille, men bestemt medvirken af fondets direktør, udarbejdet planer for museets indretning og opgaver. Som arkitekt stod Povl Leckband for byggeriet. I forretningsudvalget mente man, at jeg burde færdiggøre opgaven, selv om indvielsen ville ligge efter, at jeg havde kvitteret stillingen som generalsekretær.”

“Indvielsen af Danevirke Museet var sådan set min allersidste arbejdsdag. Der deltog bl.a. Hans kgl. Højhed Prins Joachim og hr. Møller samt rigsantikvaren.”

Museet, som stadig drives af SSF, fortæller selvfølgelig historien om det gamle voldanlæg, som var hjørnestenen i forsvaret af Slesvig og Jylland. Desuden fortælles på museet historien om det danske mindretal i årene efter, hvordan grænsen blev til i 1920 og mindretallet i dag.

For tiden er man i gang med nybygningen af Danevirke

Museum som forventes at stå færdigt i 2024. Danevirke Museum har indgået en samarbejdsaftale med de slesvig-holstenske statslige museer. Aftalen omfatter bl.a. et tættere samarbejde med Vikingemuseet Hedeby om UNESCO-verdensarven

Hedeby-Dannevirke.