Gå til leksikonoversigt

Sønderborg Kommune

Steder

Fra 1970-2006 kommune i Sønderjyllands Amt på 54 km² dannet af Sønderborg Købstad og Dybbøl og Ulkebøl sognekommuner ved kommunalreformen 1. april 1970. Kommunevåbnet blev købstadens våben, der blev taget i brug 1921 men kendes fra 1600-tallet. Rådhus i Sønderborg. Kommunen havde 30.783 indbyggere i 2006 og indgik i 2007 i Sønderborg Kommune. Til kommunen hørte, udover Sønderborg, byerne Dybbøl og Vollerup, mens Ulkebøl var vokset helt sammen med Sønderborg. Omkring Dybbøl Mølle og krigsskuepladsen fra 1864 er der fredet et areal på 750 ha, der forhindrer byen i at vokse sammen med selve Dybbøl, og en tilsvarende forhindring udgør Sønderskoven mod øst. I Ragebøl ligger Dybbøl Efterskole, oprettet 1992. Kær Halvø rummer en større husmandskoloni fra 1920’erne, Sønderborg Lufthavn og slægten Holks senmiddelalderlige hovedgods Rønhave, der i tiden 1950-2003 var statslig forsøgsgård. I Vollerup et stort vandrerhjem, oprettet 1930 af Johanne Hansen som Sønderjyllands første.

Den nye Sønderborg Kommune er på 497 km2 og havde 76.259 indbyggere i 2011. Den blev etableret den 1. januar 2007 ved en sammenlægning af Sønderborg, Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved og Sydals primærkommuner. Ved sammenlægningen overtog kommunen den tidligere Sønderborg Kommunes byvåben. Byrådet har 31 medlemmer.

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 var der usikkerhed om det tyske mindretal ville kunne opretholde sin repræsentation i byrådet, når kommunen blev større og antallet af byrådsmedlemmer pr. vælger dermed mindre. For at imødegå denne usikkerhed, udsendte indenrigsministeriet i 2005 en bekendtgørelse om fremme af det tyske mindretals repræsentation m.v., der rummer et særligt regelsæt for de sønderjyske kommuner, således at der tages vidtgående hensyn til det tyske mindretals repræsentation i de fire sønderjyske kommuner.

Af Kim Furdal og Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.