Grænseforeningens oplysnings- og hvervekampagne med magasinet Grænsen som indstik og annoncer i en række dagblade har fra  6. december 2019 og frem til slutningen af september givet 1.450 nye medlemmer.

Foto: Grænseforeningen

Grænseforeningen har fået mange nye medlemmer

Grænseforeningen fylder 100 år

“En glædelig udvikling”, siger Jens Andresen, der er afgående formand for Grænseforeningen i bestyrelsens beretning ved Grænseforeningens Sendemandsmøde 17. oktober i Vingsted Centret ved Vejle

Grænseforeningen har siden 6. december 2019 og frem til slutningen af september i år fået 1.450 nye medlemmer.

Jens Andresen, der er afgående formand for Grænseforeningen, kalder medlemsfremgangen for en “glædelig udvikling” i sin gennemgang af bestyrelsens beretning ved Grænseforeningens Sendemandsmøde, der afholdes 17. oktober på Vingsted Centret ved Vejle.

“Stigningen i medlemstallet kan tilskrives al den opmærksomhed om Grænseforeningen, der har været forbundet med genforeningsjubilæet, og den oplysnings- og hvervekampagne med et halvt års gratis medlemskab, Grænseforeningen har stået bag siden 6. december 2019 og vil fortsætte frem til 15. juni 2021”, siger Jens Andresen.

I beretningen gør Jens Andresen opmærksom på, at medlemsfremgangen er på 826 husstande, hvilket svarer til 1.450 ny medlemmer. Dette skyldes, at Grænseforeningen historisk har ganget med en faktor 1,75 for at medregne alle personer i husstanden. Jens Andresen oplyser i beretningen også om, at der i samme periode har været et naturligt frafald, og at Grænseforeningen i dag har i alt 10.000 medlemmer.

Grænseforeningens oplysnings- og hvervekampagne 2020

Grænseforeningens oplysnings- og hvervekampagne blev iværksat som optakt til fejringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark med det formål at oplyse om Genforeningen og dansk-tysk venskabsår og samtidig få flere danskere til at melde sig ind i Grænseforeningen. Kampagnen blev indledt med, at magasinet Grænsen udkom som jubilæumsnummer om Genforeningen den 6. december 2019 med et stort interview med H.M. Dronningen om Genforeningen. Dette jubilæumsnummer blev samme dag bragt som indstik i Weekendavisen og Kristeligt Dagblad, ligesom der blev indrykket helsidesannoncer i de to dagblade med overskriften: “Vil du være med til at fejre 100-året for Genforeningen?” med tilbud om et halvt års gratis medlemskab af Grænseforeningen og tre numre af magasinet Grænsen gratis med posten. Annoncen “Vil du være med til at fejre 100-året for Genforeningen?” blev også bragt i Jyllands-Posten og Politiken Historie om Genforeningen.

Den 30. august blev magasinet Grænsen, der denne gang var et særnummer om det dansk-tyske kulturelle venskabsår med interview med den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier, distribueret som et indstik i JydskeVestkysten og med et lignende tilbud om et halvt års gratis medlemskab af Grænseforeningen og tre numre af magasinet Grænsen gratis med annonceteksten: “Vil du være med til at fejre Genforeningen og dansk-tysk venskabsår?”.

Det er endnu for tidligt at sige, hvor mange af de nye medlemmer, der bliver ved som betalende medlemmer i Grænseforeningen. Men indtil videre ser det ud til, at cirka halvdelen fortsætter som betalende medlemmer, og det er en tilfredsstillende udvikling, oplyser generalsekretær Knud-Erik Therkelsen. Oplysnings- og hvervekampagnen fortsætter til 15. juni 2021, da genforeningsfejringen er blevet forlænget i et halvt år som følge af coronanedlukningen i foråret 2020.