“Det er i det fysiske fællesskab, vi lærer, hvordan vi skal omgås hinanden som mennesker”, siger Carolina Magdalene Maier. Her fra Sydslesvigteltet på Folkemødet på Bornholm i 2019.

Foto: Grænseforeningen

Foreningslivet består på trods af corona

Grænseforeningen fylder 100 år

Det danske foreningsliv har klaret sig ganske godt gennem coronakrisen bl.a. som følge af digitale omstillinger, forklarer Carolina Magdalene Maier, sekretariatschef i Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

De folkeoplysende foreninger i Danmark har klaret sig ganske godt gennem perioden med nedlukning af samfundet i foråret som følge af coronapandemien.

Det forklarer Carolina Magdalene Maier, sekretariatschef i Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), der er en paraplyorganisation for 35 folkeoplysende landsorganisationer, herunder Grænseforeningen.

“Jeg har oplevet en stor vilje til at få ting til at lykkes og få aktiviteter omlagt til digitale møder. Mange steder har det faktisk resulteret i, at flere mennesker er blevet samlet, bl.a. på landet, hvor folk normalt skal køre langt for at deltage og nu kan blive hjemme i stuen og være med alligevel”, siger Carolina Magdalene Maier, der dog pointerer, at det er vigtigt at holde fast i det fysiske møde.

“I DFS mener vi, at det virtuelle møde kan være en fin løsning i en krisetid. Men vi er også meget opmærksomme på at holde fast i de fysiske fællesskaber, der er selve grundlaget for folkeoplysningen. Det er i det fysiske fællesskab, vi lærer, hvordan vi skal omgås hinanden som mennesker”, siger Carolina Magdalene Maier, der mener, at coronakrisen har vist os betydningen af foreningsdanmark, og at vi alle har brug for at indgå i et fællesskab. Hun ser det som en stor opgave for foreningerne fremover at berolige medlemmer, der ikke tør tilmelde sig fysiske arrangementer af frygt for coronasmitte.

“Ude i foreningerne tager man det nødvendige ansvar og overholder alle retningslinjer, så jeg mener faktisk, at man roligt kan deltage i foreningslivet rundt omkring”, siger Carolina Magdalene Maier.