Gitte Hougaard-Werner er formand for Sydslesvigsk Forening (SSF).

Foto: SSF/Sydslesvigsk Pressetjeneste

Gitte Hougaard-Werner svarer: Hvilken betydning har Grænseforeningen i dag?

Grænseforeningen fylder 100 år

Magasinet Grænsen har spurgt formand for Sydslesvigsk Forening (SSF), Gitte Hougaard-Werner, om hvilken betydning Grænseforeningen har i dag.

Grænseforeningen synliggør og oplyser om det danske mindretal i Sydslesvig nord for grænsen, og det er vi i det danske mindretal i Sydslesvig meget glade for. Samtidig er Grænseforeningen en god samarbejdspartner, bl.a. på Folkemødet på Bornholm, hvor Grænseforeningen, SSF og de øvrige foreninger i Sydslesvig har fælles stand i Sydslesvigteltet. At Grænseforeningen er repræsenteret i Det Sydslesvigske Samråd er også positivt, og vi sætter pris på at have Grænseforeningen som medspiller, når det gælder de strukturændringer, der er på vej i mindretallet. I september måned skrev Grænseforeningens formand Jens Andresen en kronik i Flensborg Avis med overskriften “Hvad venter I på?”. Han mente, at strukturprocessen går for langsomt. Det er fint, at Grænseforeningen har nogle tanker om dette, men der mangler jeg måske lidt opbakning og forståelse for, at vi ikke bare er en overordnet ledelse i Sydslesvig, der kan trække en ny organisationsform ned over hovedet på mindretallets medlemmer.”

“Gennem sine 100 år har Grænseforeningen holdt fokus på det danske mindretal i Sydslesvig, men i de senere år har Grænseforeningen udvidet sit formål under sloganet “For en åben danskhed”. Grænseforeningens Kulturmødeambassadører (et korps af unge fra det mindretallene i grænselandet og unge med anden etnisk minoritetsbaggrund, red.) er kommet til med unge, der fortæller om at leve med dobbelt nationalitet, såkaldt bindestregsidentitet. Jeg forstår godt idéen med at bruge erfaringerne fra grænselandet i mødet mellem mennesker fra forskellige kulturer. Som dansk mindretal har vi netop en stor erfaring med at lade os integrere ind i det tyske samfund uden at lade os assimilere. Men jeg er ikke helt sikker på, at den almindelige dansker får nuancerne med og ser forskellen mellem en ung dansker med anden etnisk baggrund og en ung fra det danske mindretal. Den sondring mellem etniske mindretal og nationale mindretal er imidlertid uhyre vigtig. I det danske mindretal kommer vi ikke til Danmark udefra. Vi føler os som en del af Danmark, og det er den danske identitet, vi arbejder på at fastholde og ikke en dobbelt identitet. Samtidig er vi naturligvis europæiske borgere, der ønsker, at man skal behandle alle mindretal, nationale såvel som etniske, ordentligt og med respekt. Så derfor skal min opfordring til Grænseforeningen lyde i anledning at 100-års jubilæet: Forbliv tro over for formålet: At oplyse om det danske mindretal i Sydslesvig.”

Gitte Hougaard-Werner er formand for Sydslesvigsk Forening (SSF)