Gå til leksikonoversigt

Over Jerstal-Kredsen

Steder

Over Jerstal-Kredsen er et germansk stammeområde. Folkestammens navn kendes ikke, så området er opkaldt efter en gravplads ved Over Jerstal syd for Vojens. Stammeområdet er bl.a. udskilt på grundlag af lerkarrenes specielle form og ornamentik. Karakteristisk er 3-4 vandret omløbende furer på overdelen og kamornamenterede underdele. De almindeligste kartyper er sortglittede, toleddede skåle, fodbægre, åbne skåle og tohankede krukker. Over Jerstal-Kredsen eksisterede i ældre romersk jernalder (50 f.Kr.-200 e.Kr.).

Den største udbredelse findes i årtierne efter år 0, hvor stammeområdet strakte sig fra Kolding/Ribe i nord til lidt syd for Flensborg. Fra omkring 50 e.Kr. dannede først Olgerdiget og siden hen Æ Vold områdets sydgrænse. Efterhånden som anglerne i løbet af de første par århundreder e.Kr. ekspanderede mod nord, og jyderne bevægede sig mod syd, blev Over Jerstal-Kredsen mindre, og omkring 200 var stammeområdet udslettet eller opslugt af nabostammerne. Over Jerstal-Kredsens grave bestod overvejende af brandgrave, men jordfæstegrave findes også. Som oftest er der tale om små familiegravpladser med 10-20 grave. Flere familier kan være fælles om en gravplads, men der er dog sjældent mere end 100 grave på hver. Bebyggelsen består af større og mindre landsbyer vekslende med større og mindre enkeltgårde.

Sammen med gravudstyret afspejler de samfundets hierarkiske opbygning. Over Jerstal-Kredsen var ledet af mindst seks autonome familier, hvis overhoveder som de eneste er begravet med importerede kar, fremstillet i den romerske provins. De vigtigste gravpladser er Kastrup, Dollerup, Brokær, Bodum Mark, Genner, Stepping Mølle og Hørløkke, og der er undersøgt adskillige af deres landsbyer over hele Nordslesvig.

Af Peter Ethelberg i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Hans Neumann: Olgerdiget – et bidrag til Danmarks tidligste historie. 1982. Per Ethelberg: The Chieftains’ Farms of the Over Jerstal Group, i: Journal of Danish Archaeology. 11. 1992-93. Per Ethelberg m.fl.: Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Jernalder, vikingetid og middelalder. 2003.