Unge fra Faarevejle Efterskole tager forskud på festlighederne den 14. maj 2020 ved genforeningsstenen på Esterhøj, Odsherred.

Foto: Thomas Tolstrup

Lad genforeningssten sætte fokus på fællesskab

Genforeningen 1920-2020

Skoler, sportsklubber og foreninger i hele Danmark opfordres til at gøre brug af de ca. 600 genforeningssten, der blev rejst rundt omkring i landet i 1920 og årene derefter, til at sætte fokus på fællesskab under overskriften: ‘Genforen dit fællesskab’.

Det er Grænseforeningen, der står bag opfordringen til at lave et event ved den lokale genforeningssten den 14. maj 2020, og det sker i samarbejde med en række foreninger, herunder Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening og Dansk Boldspil Union.

 Lars G. Sørensen, der er viceforstander på Faxehus Efterskole, fortæller: 

“Vi agter i fællesskab med den lokale folkeskole at slæbe en stor sten på seks til syv tons fra efterskolen og gennem byen hen til den mindelund, hvor Faxe Ladeplads’ genforeningssten har stået i 100 år. Vi mener, at et sådant event er en god måde at mindes Genforeningen på. Samtidig sætter vi fokus på fællesskab, men også grænser og hegn, der stadig i dag adskiller mennesker og befolkninger”, siger han.

Det omtalte event den 14. maj 2020 er på grund af coronaepidemien udskudt til foråret 2021, redaktionen