Gå til leksikonoversigt

Frederik 4., 1671-1730, dansk konge

Personer

Dansk og norsk konge fra 1699, søn af Christian 5. 1695 gift med Louise af Mecklenburg-Güstrow, der i 1699 fødte efterfølgeren Christian 6. I 1712 giftede han sig tillige Anna Sophie Reventlow til venstre hånd; hun blev dronning i 1721 efter dronning Louises død.

Frederik 4. var mistroisk over for den danske og holstenske adel og skilte sig af med en række toprådgivere fra adelen og antog i stedet borgerligt fødte som rådgivere, der samtidig vidste, at de skyldte kongen deres position. Af samme grund tog han på talrige rejser ud i landet, for selv at bese forholdene samtidig med at han gav menige borgere mulighed for at komme i samtale med kongen. 

I 1721 bestemte Frederik 4. at der skulle opføres 20 skoler i hvert af de kongelige godsers 12 rytterdistrikter, i alt 240 såkaldte rytterskoler. Skolerne blev opført i perioden 1721-26 efter fælles, faste specifikationer. Samtidig indførtes tvungen skolegang for alle børn fra femårsalderen. 

Han deltog i 1709-21 i Store Nordiske Krig, besejrede Gottorp og erhvervede Slesvig. Stærkt påvirket af pietismen; oprettede talrige rytterskoler og Vajsenhuset.

Frederik 4.'s valgsprog var "Herren være min Hjælper". Han døde den 12. oktober 1730 på Odense Slot og blev begravet i Roskilde Domkirke.