Gå til leksikonoversigt

Wrangel, Fr. H.E., 1784-1877, preussisk general

Personer

Generalfeltmarskal Friedrich Heinrich Ernst von Wrangel kommanderede i 1848 forbundstropperne, der kom slesvig-holstenerne til hjælp under Treårskrigen mod Danmark. I 1856 blev han udnævnt til generalfeltmarskal.

Han blev i en alder af 79 år i december 1863  udnævnt til øverskommanderende for den allierede preussiske og østrigske hær i den forestående krig mod Danmark. Udnævnelsen var sket efter forhandlinger med Østrig, der som betingelse for en preussisk øverstkommanderende havde ønsket en højtstående officer med krigserfaring. Hvad det sidste angik, måtte valget falde på Wrangel, der med sin høje alder var den eneste preussiske officer, som havde ført tropper både under Napoleonskrigene og under Treårskrigen.

Han fyldte 80 år i 1864, og psykisk var han tydeligt alderdomssvækket og stærkt senil, hvad der foreligger en del danske og utallige preussiske vidnesbyrd herom. I realiteten var den preussiske kong Wilhems nevø, prins Friedrich Karl øverskommanderende for de allierede preussiske og østrigske tropper i felttoget mod Danmark i 1864.

Fra hans stabschef, generalløjtnant Vogel von Falckenstein, indkom der gentagne nødråb til krigsministeriet om de besværligheder, han måtte døje med "der alte Abjott", som Wrangel populært kaldtes. I en indberetning af 5. februar 1864 til krigsminister Albrecht von Roon siger han om sit forhold til feltmarskallen: "Det går over menneskelig forstand at fatte, hvilke vanskeligheder jeg allerede har måttet overvinde, hvis vor fremrykning ikke skal gøre os til skamme. Gudskelov! finder jeg støtte hos kronprinsen, prins Friedrich Karl og general Gablenz".

Se von Wrangels krigserklæring af 31. januar 1864.