Et lille ark med stor betydning

Igen i år udsender Grænseforeningen et ark Dybbølmærker til alle Grænseforeningens medlemmer.

Grænseforeningen har solgt Dybbølmærker siden 1921.

Grænseforeningen har solgt Dybbølmærker siden 1921.

Foto: Grænseforeningen

Er du medlem af Grænseforeningen, skulle et ark med Dybbølmærker meget gerne være endt i din postkasse på nuværende tidspunkt. 

Arket er som altid vedlagt årets anden udgave af magasinet Grænsen, og det er et lille ark med en stor betydning.

Siden 1921 har Grænseforeningen solgt Dybbølmærket med forskellige formål til følge. Dybbølmærket forestiller Dybbøl Mølle i Sønderjylland, der er et af Danmarks væsentligste nationalsymboler. Dybbølmærket blev tegnet efter Genforeningen i 1920 af kunstnerægteparret Agnes Slott-Møller og Harald Slott-Møller på bestilling af Grænseforeningen. 

Dybbølmærket er tidligere blevet solgt i hele Danmark den 18. april, der er årsdagen for slaget ved Dybbøl i 1864. I dag udgør Dybbølmærket en del af Grænseforeningens logo sammen med sloganet ’For en åben danskhed’.

Arket med Dybbølmærker modtager medlemmer af Grænseforeningen også af en praktisk årsag: Bestemmelser i Ligningslovens paragraf 8A gør, at Grænseforeningen skal modtage mindst 100 gaver á mindst 200 kr. om året for at være fritaget for boafgift, når Grænseforeningen modtager arv.

Du kan være med til at støtte Grænseforeningens arbejde ved at indbetale 225 kr. De 200 kr. er din gave til Grænseforeningen, hvoraf din lokalforening får halvdelen. De 25 kr. er betaling for arket med Dybbølmærket. 

Medlemmer, der med en gave støtter Grænseforeningen, kan få skattefradrag herfor. Du kan trække de 200 kr. fra i skat, hvis du oplyser os dit CPR-nummer. Det kan ske på sikker vis via telefon eller e-Boks.

Indbetalingen er naturligvis frivillig. Du kan betale via betalingsmodulet nedenfor og anvende MobilePay eller betalingskort.